هوش مصنوعی میاموزند(Learn artificial intelligence)

  برای اجرای هر یک از دستورات و کارها توسط یک ربات یا یک برنامه به ساعت ها و نوشتن بسیاری کد دستوری نیازمند است . اجرای یک دستور برای حتی تقییر ۲ درصدی در یک فرایند کاری باید دستور جدیدی نوشته شود ، که این کار انعطاف پذیری را کاهش ، هزینه و زمان … ادامه خواندن هوش مصنوعی میاموزند(Learn artificial intelligence)