About abolfazl lotfabadi

This author has not yet filled in any details.
So far abolfazl lotfabadi has created 60 blog entries.

تنظیم میزان تولید

  تنظیم میزان تولید یکی از روشهای تنظیم تولید در یک کارخانه شامل سه فرایند زیر می باشد: تنظیم انتظارات ((expectation adjustment تنظیم و تصحیح موجودی انبار (( inventory correction گسترش و افزایش تقاضا( demand expansion)   Expection adjustment: این عامل نشان دهنده یک فرض نسبتا موجه درباره رفتار تولید کننده ها در اقتصاد می [...]

توسط | ۱۳۹۷-۲-۲۳ ۱۱:۴۳:۱۴ +۰۰:۰۰ ۲۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

فرآيند مدلسازي

  فرآيند مدلسازي تعريف مسئله:  شامل شناسائي محدوده مسئله، متغيرها، ثابت ها نحوه تعامل بين متغيرها و جمع آوري داده هاي اوليه مي باشد مدلسازي دياگرام علت و معلولي:شامل شناسائي متغيرهاي اصلي و توسعه حلقه هاي علت و معلولي، همراه با شناسائي نقاط کليدي مي باشد. ايجاد مدل ديناميکي:شامل ترسيم دياگرام سطح و جريان بر [...]

توسط | ۱۳۹۷-۲-۲۳ ۱۱:۴۲:۱۲ +۰۰:۰۰ ۲۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

دانلود مقاله ابیاری قطره ای

  کشاورزي یکی از مهمترین بخشهاي جامعهي ماست. بطوریکه % 18 تولید ناخالص ملی، % 25 اشتغالزایی، تأمین % 85 غذاي جامعه، % 25 صادرات غیر نفتی و فراهمکردن % 90 مواد اولیه مورد استفاده در صنعت را عهدهدار میباشد. پس رشد و توسعه در این بخش زمینهساز پیشرفت اقتصادي، اجتماعی و صنعتی کشور است. [...]

توسط | ۱۳۹۷-۲-۱۶ ۱۹:۵۴:۳۵ +۰۰:۰۰ ۱۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

دانلود مقاله طرح توجيه فني ، رشته آشي و پلويي

پديده پويايي در يك جامعه ، گذشته از تاثير در ساختارهاي ديگر زندگي از قبيل روابط اجتماعي ، مسكن ، بهداشت، آموزش و غيره، كم و بيش در نوع و مواد مصرفي آن جامعه نيز تاثير مستقيم داشته و بسته بهوضعيت اقتصاد جامعه در اغلب جوامع دگرگوني هاي كاملا مشخص، در وضع و نوع تغذيه [...]

توسط | ۱۳۹۷-۲-۱۶ ۱۹:۵۲:۵۸ +۰۰:۰۰ ۱۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

دانش استراتژیک ترین منبع سازمانی و محور رقابت و حتی بقاء

دانش استراتژیک ترین منبع سازمانی و محور رقابت و حتی بقاء با ورود به هزاره جدید، نقدینگی مواد خام و زمین که در گذشته عوامل حیاتی برای تشکیل و رشد سازمان محسوب می شدند، اهمیت سابق خود را از دست داده اند. کشورها و سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه [...]

توسط | ۱۳۹۷-۲-۱۵ ۱۱:۱۸:۳۹ +۰۰:۰۰ ۱۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

مهندسی تحلیل اطلاعات در عمل

مهندسی تحلیل اطلاعات در عمل جمع آوری داده ها (اطلاعات) تحلیل گزارش (تصمیم)   داده ها: در دو سطح : داخل سازمان خارج سازمان در چهار فرایند کاری: منابع جمع آوری شده داده مشاهده آزمایش مصاحبه   تحلیل:   شکل گیری فرضیه ها رد فرضیه های غیر محتمل رسیدن به فرضیه یا فرضیه های نهایی [...]

توسط | ۱۳۹۷-۲-۱۵ ۱۱:۱۴:۳۱ +۰۰:۰۰ ۱۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه